n197-046.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
41

[s] 41

HELSINGE, RAMSÖ UDD

1 aug. 1931 på stranden utanför båthuset.

653 Dyschirius thoracicus Rossi
654-659 Falagria sulcata Payk.

På Linaria vulgaris

660 Longitarsus
661-663 Brachypterolus linariae Corn.
664-667 Gymnetron antirrhini Payk.

På marken.

668 Staphylinus stercorarius Ol.

HELSINGE, LINNA GÅRD

31 juli 1931 Från aspstock i kläckningslåda.

669-670 Trypophloeus asperatus Gyll.
671-675 Trypodendron signatum F.

SIBBO, PENTARN

2 aug. 1931 I en vattensamling.

676 Gyrinus natator v. substriatus Steph.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

2 aug. 1931 På en bänk.

677 Throscus carinifrons Bonv.

På björk.

678

I en grop i skogen.

679 Catops nigricans Spence

Kirjautuminen

Kielet