n197-068.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
63

[s] 63

HELSINGFORS

18 okt. 1931 Ö. Brunnsparken 80 vid skepps-
varvet under stenar och bräder.

1396 Calathus erratus Sahlb.
1397-1398 Philonthus decorus Grav.

25 dec. 1931 Petersgatan 10. I vällingtallrik.

1399 Tribolium castaneum Hbst

HELSINGE, LINNA GÅRD

27 dec. 1931 Vid sållning av Formica rufa-stack
nära Bergladan.

1400 Formica rufa
1401 Formicoxenus
1402 Quedius brevis Er.
1403 Oxypoda haemorrhoa Mannh.
1404-1405 Palorus depressus F.
1406-1411 Corticaria longicollis Zett.

HELSINGFORS

20 jan. 1932 Under barken av stor poppel i
Brunnsparken nära vallarna.

1412 Dorytomus taeniatus F.

Under barken av alm i Brunns-
parken 8 C .

1413 Mycetophagus piceus F.
1414 Dromius fenestratus F.

Kirjautuminen

Kielet