n197-069.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
64

[s] 64

HELSINGE, LINNA GÅRD

21 febr. 1932 Under barken av gammal granstubbe
vid bäcken.

1415-1416 Hydrothassa marginella L.
1417 Ditoma crenata F.
1418 Dryocoetes autographus Ratzb.

Under barken av bränd tjock granstubbe.

1419 Corticarina fuscula Gyll.

HELSINGFORS

26 febr. 1932 Petersgatan 10. På smörassiett.

1420 Ptinus fur L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

21 febr. 1932 Under barken av bränd, tjock
granstubbe.

1421 Orthotomicus laricis F.

HELSINGFORS

9 mars 1932 Petersgatan 10. På golvet.

1422 Attagenus pellio L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

17 mars 1932 Tagen som larv från bränd gran-
stubbe, kläckt.

1423 Tetropium fuscum F.

Kirjautuminen

Kielet