n197-071.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
65

[s] 65

19 mars 1932 Vid sållning av Formica rufa-stack
nära Bergladan.

1424-1476 Palorus depressus F.
1477-1481 Emphylus glaber Gyll.
1482-1483 Monotoma conicicollis Aubé
1484-1489 Corticaria longicollis Zett.
1490-1495 Dendrophilus pygmaeus L.
1496-1497 Myrmetes piceus Payk.
1498 Quedius brevis Er.
1499-1500 Xantholinus atratus Heer
1501-1507 Thiasophila angulata Er.
1508-1517 Notothecta flavipes Grav.
1518-1520 Notothecta anceps Er.
1521-1522 Oxypoda formiceticola Märk.
1523-1524 Oxypoda haemorrhoa Mannh.
1525 Oxytelus fairmairei Pand.
1526 Eremotes ater L.

26 mars 1932 Död, under barken av en gren på
en stor, torr gran vid ån.

1527 Phthorophloeus spinulosus Rey

27 mars 1932 Mellan pärtor under ladan vid
vindmotorn.

1528-1542 Enicmus minutus L.
1543 Hydrothassa marginella L.

Vid sållning av eklöv nära Königstedts
mangelbod.

1544 Bembidion guttula F.
1545 Tachyporus scutellaris Rye
1546 Tachyporus hypnorum F.
1547 Oxytelus rugosus F.

28 mars 1932 Vid sållning av eklöv nära König-
stedts mangelbod.

1548 Bembidion guttula F.
1549 Bembidion lampros Hbst

Kirjautuminen

Kielet