n197-084.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
78

[s] 78

HELSINGE, LINNA GÅRD

21 maj 1932 Under barken av asp, som legat
1 år nära ån.

2144 Euplectus
2145 Trypophloeus bispinulus Egg.
2146 Atheta aequata Er. ♂

22 maj 1932 Kläckt ur träsvamp på asp.

2147 Parasitstekel

21 maj 1932 I mullen vid en granstubbe från
föreg. år i beteshagen.

2148 Stenus geniculatus Grav.

Under barken av ovannämnda granstubbe.

2149 Crypturgus pusillus Gyll.
2150 Crypturgus pusillus Gyll.
2151 Crypturgus pusillus Gyll.
2152 Agathidium nigripenne F.

22 maj 1932 På biltak vid karaktärshuset.

2153 Acilius sulcatus L.

Sållning av löv från en grop i äppel-
trädgården .

2154 Oxypoda umbrata Gyll.

Flygande i äppelträdgården.

2155 Cercyon impressus Sturm
2156 Cercyon melanocephalus L.

På marken i äppelträdgården.

2157 Bembidion lampros Hbst

Kirjautuminen

Kielet