n197-085.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
79

[s] 79

På ett drivbänksfönster.

2158 Longitarsus
2159 Philonthus sanguinolentus Grav.

21 maj 1932 På ett drivbänksfönster.

2160 Aphodius subterraneus L.

Under barken av en granstubbe från
föreg. år i beteshagen.

2161 Philonthus expectatus Smet.

23 maj 1932 Under barken av och på marken vid
granstubbe i beteshagen.

2162 Calathus
2163 Agonum quadripunctatum De G.
2164 Quedius laevigatus Gyll.
2165 Lathrobium brunnipes F.
2166 Philonthus varians Payk.
2167 Atheta nigripes Thoms.
2168 Sphaerites glabratus F.
2169 Epuraea boreella Zett.
2170 Rhizophagus dispar Payk.
2171-2173 Dryocoetes autographus Ratzb.
2174 Epuraea neglecta Heer
2175 Rhizophagus ferrugineus Payk.
2176 Rhizophagus dispar Payk.
2177-2178 Atomaria ruficornis Marsh.
2179 Acrotrichis intermedia Gillm.
2180-2182 Ptenidium nitidum Heer
2183 Oxypoda opaca Grav.
2184 Amischa analis Grav.
2185 Euplectus karsteni Reich.

Under ett bräde nära ån i beteshagen.

2186 Patrobus atrorufus Ström

Kirjautuminen

Kielet