n197-086.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
80

[s] 80

På leran vid stranden av Vanda å.

2187 Agonum micans Nicol.
2188 Elaphrus cupreus Duft.
2189 Elaphrus riparius L.
2190 Agonum assimile Payk.
2191-2193 Stenus boops Ljungh
2194 Stenus biguttatus L.

Kläckt ur grenar från 70-80-årig,
torr, stående gran nära ån, tagna
26.3.1932.

2195 Ptinus villiger Rtt.
2196-2198 Phloeophtorus spinulosus Rey
2199 Molorchus minor L.

Kläckt ur stammen av ovannämnda gran.

2200-2201 Tetropium fuscum F.

Under fjolårig kospillning i betes-
hagen.

2202 Geotrupes stercorarius L.

Inomhus i tvättfat och ämbar.

2203-2205 Niptus hololeucus Fald.
2206-2211 Ptinus villiger Rtt.
2212 Corticaria abietum Motsch.
2213-2214 Anobium confusum Kr.

24 maj 1932 På åker nära ån.

2215 Agonum mülleri Hbst
2216 Philonthus rotundicollis Men.
2217 Amara familiaris Duft.

Sållning av på marken liggande rutten
aspbark.

2218 Atheta aequata Er.
2219 Dadobia immersa Er.

Kirjautuminen

Kielet