n197-087.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
81

[s] 81

På marken i parken.

2220 Hydrothassa glabra Hbst

Under barken av en stubbe från en
föreg. år fälld asp i parken vid ån.

2221 Leptusa pulchella Mannh.
2222 Atheta aequata Er.
2223 Leptusa pulchella Mannh.
2224 Agathidium badium Er. ♂
2225-2234 Xyleborus cryptographus Ratzb.

Sållning av mossa från ovannämnda
stubbe.

2235 Tachyporus obtusus L.
2236 Rhizophagus cribratus Gyll.
2237 Rhizophagus parallelocollis Gyll.
2238 Amphicyllis globus F.
2239-2248 Agathidium bicolor J. Sahlb.

Inomhus.

2249 Anobium confusum Kr.

Sållning av jord från potatiskällare
i Forshagen.

2250 Sphaerites glabratus F.
2251 Quedius mesomelinus Marsh.
2252 Tachinus subterraneus L.
2253 Tachinus laticollis Grav.
2254-2256 Omalium rivulare Payk.
2257 Oxypoda opaca Grav.
2258-2262 Atheta sodalis Er.
2263 Atheta
2264-2266 Atheta subtilis Kr.

Kirjautuminen

Kielet