n197-089.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
83

[s] 83

Under barken av liggande asp nära ån,
fälld år 1931.

2308 Elater nigroflavus Goeze
2309 Agathidium nigripenne F.
2310-2311 Agathidium badium Er. ♂ ♀
2312-2313 Bembidion mannerheimi Sahlb.
2314-2317 Quedius laevigatus Gyll.

Inomhus.

2318 Anobium pertinax L.
2319 Anobium confusum Kr.

Vid sållning av det inre av en ihålig
liggande, våren 1931 fälld asp i
parken nära ån. I håligheten, som
var bebodd av Lasius niger fanns
rester av ett fågelbo, antagligen
av kaja.

2320 Lasius niger L.
2321-2322 Quedius brevicornis Thoms.
2323-2325 Quedius xanthopus Er.
2326 Philonthus expectatus Smet.
2327 Atheta sodalis Er.
2328 Euplectus punctatus Hüls.
2329 Euplectus karsteni Reich.
2330 Euplectus fauveli Guill.
2331 Euplectus karsteni Reich.
2332-2336 Neuraphes talparum Lokay
2337 Ptenidium nitidum Heer
2338 Acrotrichis montandoni Allib.
2339-2340 Ptenidium nitidum Heer
2341 Cerylon histeroides F.
2342 Dendrophilus punctatus Hbst
2343-2345 Agathidium badium Er.
2346-2348 Clambus borealis A. Strand
2349-2377 Nemadus colonoides Kr.

På en stor tallstubbe från 1930-31
vid Alilinna vägen.

2378 Melanotus castanipes Payk.

Kirjautuminen

Kielet