n197-090.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
84

[s] 84

I uthuset i äppelträdgården.

2379 Quedius xanthopus Er.

26 maj 1932 Under barken av vintern 1932 fälld
gran i Forshagen.

2380-2381 Orthotomicus laricis F.

På en stapel av färska tall- och
granbräder nära stallet.

2382 Cryptophagus scanicus L.
2383-2385 Phyllodrepa nigra Grav.
2386 Corticaria pubescens Gyll.

Slaghåv vid Alilinna, kl. 21.

2387 Brachygluta fossulata Reich.
2388 Hyperaspis reppensis Hbst
2389-2390 Crepidodera nigritula Gyll.
2391 Stenus flavipalpis Thoms.
2392 Galerucella tenella L.
2393-2394 Apion virens Hbst
2395 Apion curtirostre Germ.
2396 Apion

27 maj 1932 Under barken av stubbar av 1930-31
fällda granar i beteshagen nära ån.
+ 72 ex. Hylecoetus flabellicornis
(se 2468-2535) 50 ♂♂ 22 ♀♀

2397 Philonthus marginatus Ström
2398 Conosoma litoreum L.
2399 Conosoma testaceum F.
2400 Platysoma frontale Payk.
2401 Platysoma angustatum Hoffm.
2402 Platysoma lineare Er.
2403-2404 Cerylon fagi Bris.
2405 Agathidium nigripenne F.
2406 Hylastes opacus Er.

Kirjautuminen

Kielet