n197-091.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
85

[s] 85

Kläckt ur låda med murken björkstam
med trädsvampar.

2407 Corticaria longicollis Zett.

På en gammal granstubbe i beteshagen
nära allén före rian.

2408 Scaphidium quadrimaculatum Ol.

På en liten al i beteshagen nära
skogen ovanför bäcken.

2409-2410 Clytra quadripunctata L. ♂ ♀

Slaghåv i beteshagen vid bäcken.

2411 Haltica oleracea L.
2412 Apion cerdo Gerst.
2413 Anthonomus rubi Hbst
2414 Malachius aeneus L.
2415 Zacladus affinis Payk.

Under barken av björkstubbe i betes-
hagen nära ån.

2416 Rhizophagus dispar Payk.

28 maj 1932 På Taraxacum i äppelträdgården.

2417 Anthonomus rubi Hbst

På Salix i äppelträdgården.

2418 Pityogenes chalcographus L.
2419 Elleschus bipunctatus L.
2420-2422 Curculio salicivorus Payk.

I sav på en stubbe av samma vinter
fälld björk.

2423 Sphaerites glabratus F.
2424 Apion simile Kirby

Kirjautuminen

Kielet