n197-092.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
86

[s] 86

I trädsvamp på gammal björkstubbe.

2425 Scaphosoma agaricinum F.

I trädsvamp på färsk granstubbe.

2426 Conosoma testaceum F.
2427-2442 Gyrophaena boleti L.

Kläckt ur låda med grangrenar.

2443 Atomaria fuscicollis Mannh.
2444-2447 Phthorophloeus spinulosus Rey

Äggläggande på stubbe av 1930-31 fälld
liten björk.

2448 Hylecoetus dermestoides L. ♀

På stubbe av 1929 fälld stor björk.

2449 Hylecoetus dermestoides L. ♀

Flygande vid en trave färsk björkved.

2450 Hylecoetus flabellicornis Schnd. ♀

27 maj 1932 Äggläggande på stubbe av 1931-32
fälld stor björk.

2451 Hylecoetus dermestoides L. ♀

I sav på björkstubbe från 1931-32
nära äppelträdgården.

2452 Hister striola Sahlb.

Under barken av granstubbe från 1930-31
i beteshagen nära ån.

2453 Tetropium fuscum F.

Kirjautuminen

Kielet