n197-093.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
87

[s] 87

28 maj 1932 Flygande i solskenet i beteshagen
nära allén vid rian.

2454 Systenocerus caraboides L.
2455 Corymbites
2456 Elater pomorum Hbst

På en föreg. dag dödad huggorm i
beteshagen.

2457-2458 Pterostichus coerulescens L.

Vid stranden av Vanda å.

2459 Elaphrus riparius L.
2460 Tachyusa leucopus Marsh.

Slaghåv vid Vanda å.

2461-2462 Galerucella tenella L.
2463-2464 Lythraria salicariae Payk.

Under barken av gammal björkstubbe
vid beteshagen.

2465 Platysoma deplanatum Gyll.
2466 Rhizophagus bipustulatus F.
2467 Rhizophagus dispar Payk.

27 maj 1932 I utgångshålen av sina larvgångar
på stubbar av vintern 1930-31 fällda
granar i beteshagen nära ån.

2468-2520 Hylecoetus flabellicornis Schnd.
2521 Hylecoetus flabellicornis puppa,
kläckt 2.6.1932
2522-2535 Hylecoetus flabellicornis Schnd.

Kirjautuminen

Kielet