n197-095.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
89

[s] 89

På stranden av Vanda å.

2600 Stenus pseudopubescens A. Strand
2601 Stenus carbonarius Gyll.

På Spiraea chamaedrifolia i äppel-
trädgården.

2602 Bruchus atomarius L.

Från granstock i kläckningslåda.

2603 Tetropium fuscum F.

På stammen av stor asp i beteshagen
vid bäcken.

2604 Cucujus cinnaberinus Scop.
2605 Endomychus coccineus L.

Under barken av stor asp i beteshagen
vid bäcken.

2606-2609 Quedius laevigatus Gyll.

Flygande i beteshagen.

2610 Tachinus laticollis Grav. ♀

På granstubbe i beteshagen.

2611 Xylita laevigata Hellenius

Från grangrenar i kläckningslåda.

2612-2616 Phthorophloeus spinulosus Rey

2617 Cryptophagus cellaris Scop.
2618 Enicmus minutus L.
2619 Dryocoetus autographus Ratzb.

Kirjautuminen

Kielet