n197-096.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
90

[s] 90

Inomhus.

2620 Ptinus villiger Rtt.

25 maj 1932 Sållning av den tjocka mossan på
en stubbe av en föreg. år fälld
asp i parken vid ån.

2621 Lathrobium brunnipes F.
2622 Quedius laevigatus Gyll.
2623 Philonthus decorus Grav.
2624 Oxypoda umbrata Gyll.
2625 Tachyporus scutellaris Rye
2626 Tachyporus quadriscopulatus Pand.
2627-2629 Tachinus laticollis Grav. 3 ♀
2630 Stenus clavicornis Scop.
2631-2634 Stenus geniculatus Grav.
2635 Stenus flavipalpis Thoms.
2636 Enicmus hirtus Gyll.
2637 Atomaria fuscicollis Mannh.
2638 Atomaria impressa Er.
2639 Atomaria fuscicollis Mannh.
2640-2641 Stenichnus collaris Müll.
2642 Aspidiphorus orbiculatus Gyll.
2643-2666 Agathidium bicolor J. Sahlb.

Vid sållning av barken från samma
stubbe.

2667-2671 Rhizophagus cribratus Gyll.
2672 Rhizophagus parallelocollis Gyll.
2673 Cerylon fagi Bris.
2674-2678 Cerylon histeroides F.
2679-2682 Cerylon ferrugineum Steph.
2683-2685 Rhytidosomus globulus Hbst

Flygande.

2686 Nemadus colonoides Kr.

Kirjautuminen

Kielet