n197-097.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
91

[s] 91

Under barken av en stubbe efter en
föreg. år fälld död asp i aspdungen
vid ån.

2687-2750 Xyleborus cryptographus Ratzb.

5 juni 1932 På Salix i skogsbrynet vid Alilinna.

2751 Stenostola ferrea Schrk
2752 Phytodecta viminalis L.
2753 Coenorrhinus longiceps Thoms. ♂
2754 Throscus carinifrons Bonv.
2755 Trachys minuta L.
2756 Curculio salicivorus Payk.

På Epilobium angustifolium bakom
ladugården.

2757 Cantharis figurata Mannh.
2758-2760 Haltica chamaenerii Lindb.

På nässla i äppelträdgården.

2761 Cidnorrhinus quadrimaculatus L.

På Spiraea chamaedrifolia i äppel-
trädgården.

2762 Anaspis rufilabris Gyll.
2763-2764 Anaspis frontalis L.

Under barken av död stående asp vid ån.

2765-2766 Quedius laevigatus Gyll.
2767 Platysoma deplanatum Gyll.
2768 Agathidium badium Er. ♀
2769 Cerylon deplanatum Gyll.

Utpetade ur ovannämnda träd, jämte ett
stort antal puppor och omogna exemplar,
vilka sedermera mognade.

2770-2772 Saperda perforata Pall.

Kirjautuminen

Kielet