n197-098.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
92

[s] 92

Ur kläckningslåda med granstockar.

2773 Polygraphus polygraphus L.
2774-2785 Tetropium fuscum F.

Ur kläckningslåda med granbarkbitar
och larver.

2786 Tetropium castaneum L.
2787 Hylecoetus flabellicornis Schnd. ♂

Ur kläckningslåda med grangrenar.

2788 Polygraphus polygraphus L.

I permanent vattensamling på fältet
vid Alilinna.

2789-2790 Agabus bipustulatus L.

7 juni 1932 På Spiraea ulmaria i Turkkibacka
vid ån.

2791-2798 Haltica engströmi J. Sahlb.

Ur kläckningslåda med granstockar.

2799 Cryptophagus saginatus Sturm
2800-2802 Tetropium fuscum F.

Ur kläckningslåda med bark från
liggande asp.

2803 Cerylon deplanatum Gyll.

Ur kläckningslåda med bark från stor,
stående asp.

2804 Xyleborus cryptographus Ratzb.

Se 2770-2772

2805-2806 Saperda perforata Pall.

Kirjautuminen

Kielet