n197-099.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
93

[s] 93

Inne i en större trädsvamp på björk-
stubbe i allén nära ån.

2807 Corymbites impressus F.

På Ranunculus vid stranden av ån.

2808-2809 Donacia antiqua Kunze

Med slaghåv vid ån.

2810 Corymbites incanus Gyll.

På Salix vid ån.

2811-2812 Galerucella lineola F.

27 maj 1932 I sav på en björkstubbe i betes-
hagen mellan bäcken och rian.

2813-2816 Hister striola Sahlb.
2817 Cercyon impressus Sturm
2818 Cryptopleurum minutum F.
2819 Atomaria apicalis Er.
2820 Philonthus splendens F.

Sållning av en mycket rutten kaja
i parken vid ån.

2821 Ontholestes tessellatus Fourcr.
2822 Ontholestes murinus L.

25 maj 1932 Sållning av en mycket rutten kaja
i parken vid ån.

2823-2827 Cercyon impressus Sturm
2828 Cercyon lateralis Marsh.
2829 Cercyon impressus Sturm
2830-2832 Cercyon lateralis Marsh.
2833-2836 Cryptopleurum minutum F.
2837-2839 Sciodrepa fumata Spence
2840 Oxytelus laqueatus Marsh.

Kirjautuminen

Kielet