n197-100.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
94

[s] 94

2841 Megarthrus denticollis Beck
2842 Tachinus laticollis Grav.
2843 Omalium rivulare Payk.
2844 Ontholestes tessellatus Fourcr.

11 juni 1932 Med slaghåv vid ån.

2845 Colon brunneum Latr.
2846 Brachypterus urticae F.
2847 Longitarsus brunneus Duft.

Under barken av granstubbar från
1930-31 i beteshagen vid ån.

2848 Quedius laevigatus Gyll.
2849 Philonthus expectatus Smet.
2850 Rhizophagus dispar Payk.
2851 Platysoma deplanatum Gyll.
2852 Platysoma angustatum Hoffm.
2853-2862 Tetropium castaneum L,

På Spiraea chamaedrifolia i äppel-
trädgården.

2863-2864 Cychramus 4-punctatus Hbst
2865 Byturus tomentosus F.
2866 Epuraea depressa Ill,

12 juni 1932 På Spiraea chamaedrifolia i äppel-
trädgården.

2867 Mordellistena abdominalis F.

Med slaghåv i parken nära karaktärs-
huset .
2868 Donacia aquatica L.
2869-2870 Bruchus atomarius L.
2871 Bruchus loti Payk.
2872 Stenus flavipalpis Thoms.

Flygande.

2873 Hister unicolor L.

Kirjautuminen

Kielet