n197-101.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
95

[s] 95

På Salix i parken vid ån.

2874 Coccinella 5-punctata L.
2875 Elleschus bipunctatus L.
2876 Rhynchaenus salicis L.
2877 Rhynchaenus stigma Germ.

På Salix nära allén vid ån.

2878 Rhynchaenus stigma Germ.
2879 Bruchus atomarius L.

På Taraxacum vid ån.

2880 Meligethes atratus Ol.

Under barken av stor asp i beteshagen.

2881 Endomychus coccineus L.

Under barken av aspstubbe i betes-
hagen vid ån.

2882 Dacne bipustulata Thunb.

Vid roten av asp i beteshagen vid ån.

2883 Dasytes niger L.

Under barken av stor lönn.

2884 Rhinosimus planirostris F.

Vid roten av asp i beteshagen vid ån.

2885-2886 Corymbites impressus F.

Under barken av granstubbe i betes-
hagen.

2887 Platysoma deplanatum Gyll.
2888 Platysoma angustatum Hoffm.
2889 Litargus connexus Geoffr.
2890 Epuraea

Kirjautuminen

Kielet