n197-102.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
96

[s] 96

På Spiraea ulmaria vid ån i Turkki-
backa.

2891-2893 Haltica engströmi J. Sahlb.

Flygande i beteshagen.

2894 Hylastes brunneus Er.

På Carex acuta vid ån i Turkkibacka.

2895 Donacia impressa Payk.
2896-2898 Donacia antiqua Kunze

På Rumex vid ån.

2899-2900 Rhinoncus pericarpius L.
2901-2903 Apion violaceum Kirby
2904 Apion curtirostre Germ.
2905 Apion assimile Kirby

Vid ån.

2906 Stenus juno F.

Flygande i beteshagen.

2907 Schizotus pectinicornis L.

På marken nära karaktärshuset.

2908 Byrrhus pilula L.

14 juni 1932 På gräs vid ån.

2909 Oedemera virescens L.
2910-2911 Bruchus loti Payk.

På Salix vid Alilinna.

2912 Trachys minuta L.

Kirjautuminen

Kielet