n197-103.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
97

[s] 97

På Spiraea ulmaria vid ån.

2913-2914 Haltica engströmi J. Sahlb.

På Salix vid ån.

2915 Rhynchaenus Salicis L.

På gräs i parken nära lärkträdet.

2916 Corymbites sjaelandicus Müll.

11 juni 1932 Flygande vid karaktärshuset.

2917 Melolontha hippocastani F.

25 maj 1932 Sållning av den tjocka mossan på
en stubbe av en föreg. år fälld
asp i parken vid ån.

2918-2919 Enicmus hirtus Gyll.

Kirjautuminen

Kielet