n197-107.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
101

[s] 101

57 Sinodendron cylindricum L. Fyndort ej antecknad [lisätty lyijykynällä]

På ett grässtrå i parken vid ån.

58 Dascillus cervinus L.

Ur kläckningslåda med granstockar.

59 Polygraphus polygraphus L.

Ur kläckningslåda med aspbark.

60 Quedius laevigatus Gyll.

26 juni 1932 På en av asparna i allén nära ån.

61 Corymbites impressus F.

På en nyss fälld asp i parken vid ån.

62 Mycetochara flavipes F.

Flygande vid nyss fälld asp i parken
vid ån.

63 Mycetochara flavipes F.

Under barken av eller på en nyss-
fälld asp i parken vid ån.

64 Platysoma deplanatum Gyll.
65 Anisotoma orbicularis Hbst
66 Acanthoderes clavipes Schrk
67 Elater nigroflavus Goeze

På grässtrån i parken vid ån.

68 Anisotoma orbicularis Hbst
69 Agathidium bicolor J. Sahlb.

På väg in i nedannämnda kajbo.

70 Oxytelus laqueatus Marsh. ♀

Kirjautuminen

Kielet