n197-108.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
102

[s] 102

Sållning av ett kajbo, som varit
bebott samma sommar, i en torr asp
i parken nära ån. Boet bestod del-
vis av bl.a. nöthår, tidningspapper,
fjädrar, murkna aspträbitar, tyg
och halmstrån. I boet fanns en
liten död kajunge.

71 Gnathoncus nannetensis Mars.
72 Gnathoncus nannetensis Mars.
73 Dendrophilus punctatus Hbst
74-77 Gnathoncus nidorum S. Stockm.
78-79 Nemadus colonoides Kr.
80-85 Scaphosoma boreale Lbl
86 Philonthus fuscus Grav.
87 Philonthus expectatus Smet.
88-89 Microglotta marginalis Grav.
90-91 Atheta nigricornis Thoms.
92-96 Cerylon histeroides F.
97 Atomaria morio Kol.
98-106 Trox scaber L.

27 juni 1932 Sållning av murket trä under
det egentliga boet jämte rester
av samma bo ur vilket de foreg.
djuren erhållits.

107-108 Trox scaber L.
109 Hister merdarius Hoffm.
110 Rhyncolus turbatus Schönh.
111-113 Scaphosoma boreale Lbl
114 Acrotrichis intermedia Gillm.

Vid sållning av ett annat bo,
event. kajbo, bestående av lera
och tidningspapper, i samma träd.

115 Gnathoncus schmidti Rtt.
116 Atheta longicornis Grav.

Kirjautuminen

Kielet