n197-110.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
103

[s] 103

På undre sidan av en väldig trädsvamp
på en granstubbe i parken nära karak-
tärshuset .

117-119 Gyrophaena boleti L.

30 juni 1932 Under barken av och inuti mycket
murkna björkstubbar i beteshagen
nära porten mot allén mellan
bäcken och rian.

120-126 Dircaea quadriguttata Payk. 4 ♂ 3 ♀

Liggande döda på verandan i karak-
tärshuset.

127-128 Barynotus obscurus F.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

30 juni 1932 I en grop i skogen.

129 Amphicyllis globus F.

1 juli 1932 På köksfönstret, Soldis I.

130 Zeugophora subspinosa F.

2 juli 1932 Flygande på planen utanför Soldis I.

131 Pityophagus ferrugineus L.

4 juli 1932

132 Leptura maculicornis De G.

HELSINGE, RÖDHÄLLARNA

5 juli 1932 I vattensamling. Hydroporus massvis
kopulerande.

133-135 Ilybius subaeneus Er.

136-137 Deronectes griseostriatus De G.

Kirjautuminen

Kielet