n197-111.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
104

[s] 104

138-139 Hydroporus tartaricus Lec.
140 Enochrus quadripunctatus v. sahlbergi Fauv.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

5 juli 1932 I en grop i skogen nära Soldis II.

141 Acrotrichis fascicularis Hbst
142 Acrotrichis silvatica Rossk.
143-144 Autalia impressa Ol.
145 Lesteva longelytrata Goeze
146 Omalium rivulare Payk.
147 Megarthrus sinuatocollis Lac.

HELSINGE, LINNA GÅRD

6 juli 1932 I en låda med bark från nyssfälld
torr asp i parken vid ån.

148 Obrium cantharinum L.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

6 juli 1932 Vid sållning av an två dygn död
kråka och ett tjockt mosslager
i en grop under densamma.

149 Zyras humeralis Grav.
150-151 Catops nigrita Er.
152-153 Sciodrepa watsoni Spence
154 Necrophorus vespilloides Hbst

9 juli 1932 Sållning av fem dygn död kråka.

155 Philonthus addendus Sharp
156 Philonthus fimetarius Grav.
157 Aleochara moerens Gyll.
158 Notothecta flavipes Grav.
159 Aleochara fumata Grav.
160 Tachinus laticollis Grav.

Kirjautuminen

Kielet