n197-113.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
106

[s] 106

181-182 Tachinus pallipes Grav. ♂ ♀
183 Tachinus laticollis Grav. ♀
184 Philonthus fimetarius Grav.
185 Acrotrichis rugulosa Rossk.

I en grop i skogen.

186 Lathrobium brunnipes F.
187 Phosphaenus hemipterus Goeze ♂

På prästkrage (flere ex.).

188 Otiorrhynchus ovatus L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

13 juli 1932 Flygande.

189 Pityogenes chalcographus L.

Under barken av en murken björkstubbe
i beteshagen nära landsvägen.

190 Triplax russica L.
191-192 Cis boleti Scop.
193 Scaphosoma agaricinum L.
194 Leptusa pulchella Mannh.

Ur låda med bark från nyssfälld stor
asp i parken vid ån.

195 Polygraphus polygraphus L.
196-197 Obrium cantharinum L. ♂ ♀

Från granstock i kläckningslåda
(+ döda Tetropium och steklar).

198-200 Polygraphus polygraphus L.

Död på vedtrav med gran- och björkved
nära rian.

201 Callidium aeneum De G.

Kirjautuminen

Kielet