n197-114.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
107

[s] 107

Flygande vid vedtrav med gran- och
björkved nära rian.

202-203 Anthaxia 4-punctata L.

HELSINGE, BOTBY

14 juli 1932 På symphytum officinale vid dikes-
kant.

204-207 Cantharis fulvicollis F.
208 Brachypterus urticae F.

På Cirsium arvense på en åker.

209-213 Ceuthorrhynchus floralis Payk.

HELSINGE, LINNA GÅRD

14 juli 1932 Ur kläckningslåda med stor träd-
svamp på granstubbe i parken nära
karaktärshuset.

214-219 Cis jacquemarti Mell.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

15 juli 1932 På sandstranden utanför båthuset.

220 Bembidion bipunctatum L.
221 Rhinoncus castor F.

Flygande.

222 Anobium pertinax L.

SIBBO, KALKBRUKET

16 juli 1932 Med slaghåv i uttorkad kalkgrav
på nässlor.

223 Coeliodes 4-maculatus L.
224 Epuraea binota Rtt.
225 Cyphon

Kirjautuminen

Kielet