n197-118.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
111

[s] 111

På flytande blad av Sparganium i
Sibbo å ovanför bron.

302 Donacia sparganii Ahr.

Vattenhåvning av Potamogeton.

303-304 Laccophilus hyalinus De G.

Med slaghåv på gräs och örter på
stranden av Sibbo å ovanför bron.

305-306 Apion laevigatum Payk.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

1 augusti 1932 I en grop i skogen jämte två
döda näbbmöss(+ en levande
kopparorm + Hylobius piceus).

307 Staphylinus fulvipes Scop.
308 Tachinus pallipes Grav. ♀

2 aug. 1932 I ovannämnda grop.

309 Atheta subtilis Kr.
310 Atheta amicula Steph.
311 Atheta subtilis Kr.
312 Megarthrus sinuatocollis Lac.

Under en ca 1 månad död kråka.

313 Catops nigrita Er.

3 aug. 1932 På sandplan vid båthuset, Soldis I.

314 Asaphidion pallipes Duft.

Kirjautuminen

Kielet