n197-119.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
112

[s] 112

HELSINGE, LINNA GÅRD

27 juni 1932 På en nyssfälld, torr asp i parken
vid ån.

315 Plegaderus vulneratus Panz.

3 aug. 1932 I kläckningslåda med granstock.

316 Cryptophagus acutangulus Gyll.
317-319 Pissodes harcyniae Hbst

Utpetade ur hål i en stor, torr asp,
som fälldes samma dag. 14 ex, därav
endast 2 levande.

320-323 Ptilinus fuscus Geoffr.

Under barken av ovannämnda asp.

324-325 Agathidium bicolor J. Sahlb.
326-329 Endomychus coccineus L.
330-331 Quedius laevigatus Gyll.

Tagen som larv i medlet av juni
från gran.

332 Rhagium inquisitor L.

I en mjuk trädsvamp på björkstubbe
i beteshagen.

333-338 Dacne bipustulata Thunb.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

7 aug. 1932 Sållning av tång och detritus på
sandstranden (delvis bland Lathyrus
maritimus) på Soldis III.

339 Anthicus flavipes Panz.
340 Corticaria impressa Ol.

Kirjautuminen

Kielet