n197-121.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
114

[s] 114

373 Atheta fungi Grav.
374 Acrotrichis intermedia Gillm.
375 Corticarina gibbosa Hbst

23 aug. 1932 I kåda på en granstam.

376 Brachytarsus nebulosus Forst.

HELSINGE, LINNA GÅRD

28 aug. 1932 I kläckningslåda med granstockar
(massvis).

377-380 Polygraphus polygraphus L.

Med slaghåv på gräs och örter bland
asparna i parken vid ån.

381 Stenus geniculatus Grav.
382-383 Stenus flavipalpis Thoms.
384 Apion ervi Kirby
385 Apion virens Hbst
386 Apion flavipes Payk.
387 Apion facetum Gyll.

Under barken av sommaren 1932 fälld
asp i parken vid ån.

388 Conosoma litoreum L.
389 Atheta acutangula H.K.Hanss.
390 Caenoscelis ferruginea Sahlb.
391 Scaphosoma agaricinum L.

Under ovannämnda aspstock.

392 Patrobus assimilis Chaud.
393 Leistus rufescens F.

Sållning av ett gammalt kajbo, som
legat öppet över 1 år i ändan av asp-
stock i parken vid ån.

394-395 Pteryx suturalis Heer

Kirjautuminen

Kielet