n197-122.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
115

[s] 115

396 Helophorus granularis L.
397 Conosoma litoreum L.
398 Conosoma testaceum F.
399 Scaphosoma agaricinum L.
400 Rhizophagus dispar Payk.
401 Euplectus kirbyi revelierei Rtt.

31 aug. 1932 Sållning av ett gammalt kajbo, som
legat öppet över 1 år i ändan av
aspstock i parken vid ån.

402 Euplectus karsteni Reich.
403 Cryptophagus fumatus Marsh.
404-405 Pteryx suturalis Heer

28 aug. 1932 I ovannämnda kajbo.

406 Quedius mesomelinus Marsh.

Sållning av murket trä och bark om-
kring ovannämnda kajbo.

407 Agathidium discoideum Er.
408-410 Agathidium bicolor J. Sahlb.
411-412 Philonthus expectatus Smet.
413 Cartodere filiformis Gyll.

På en vedtrave med blandved i parken
nära karaktärshuset.

414 Scolytus ratzeburgi Jans.
415 Mycetophagus
416 Phloeonomus lapponicus Zett.
417-418 Placusa atrata Sahlb.
419 Atheta
420-422 Orthoperus improvisus Bruce

Ur kläckningslåda med stor trädsvamp
från granstubbe i parken.

423 Bolitophagus reticulatus L.
424-428 Cis jacquemarti Mell.

Kirjautuminen

Kielet