n197-123.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
116

[s] 116

Ur kläckningslåda med granbark.

429 Thanasimus formicarius L.

Ur kläckningslåda med aspbark.

430 Cerylon ferrugineum Steph.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

31 aug. 1932 På tall.

431 Blastophagus piniperda L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

31 aug. 1932 På aspbark (omogen).

432 Platysoma deplanatum Gyll.

I en mjuk trädsvamp på björkstubbe
i beteshagen (omogna).

433-436 Dacne bipustulata Thunb.

27 aug. 1932 Ur kläckningslåda med bark från
26.6. fälld asp.

437 Cucujus cinnaberinus Scop.

HELSINGFORS

3 sept. 1932 Inomhus i varuhuset.

438 Adalia bipunctata L.

HELSINGE, LINNA GARD

3 sept. 1932 Under barken av granstubbe från
1930-31 i beteshagen.

439 Rhizophagus dispar Payk.
440-441 Corticarina fuscula Gyll.

Kirjautuminen

Kielet