n197-124.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
117

[s] 117

442-443 Anthicus ater Panz.
444 Ditoma crenata F.
445-446 Atheta aequata Er.
447 Phloeocharis subtilissima Mannh.

4 sept. 1932 Ur kläckningslåda med aspbark.

448 Anomognathus cuspidatus Er.
449-450 Cerylon ferrugineum Steph.

Vid sållning av ettermyror, mossa och
bark från en gammal aspstubbe i parken
vid.ån.

451 Cerylon fagi Bris.
452 Tachyporus obtusus L.

10 sept.1932 I kläckningslåda med aspbark från
26.6. fälld asp i parken vid ån.

453-455 Cucujus cinnaberinus Scop.

Med slaghåv på slaget fält nära
växthuset.

456 Longitarsus

11 sept. 1932 Sållning av bark från undre sidan
av en våren 1931 fälld asp i
parken vid ån.

457-459 Agathidium bicolor J. Sahlb. 1 ♂ 2 ♀
460 Atheta aequata Er.
461 Bembidion mannerheimi Sahlb.
462 Cerylon fagi Bris.

Vid barkningen av ovannämnda asp.

463 Conosoma litoreum L.
464 Philonthus expectatus Smet.
465 Lathrobium brunnipes F.

Kirjautuminen

Kielet