n197-125.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
118

[s] 118

Under svampig bark av björkstubbe
i beteshagen

466 Cis boleti Scop.
467 Atheta aequata Er.
468-469 Platysoma deplanatum Gyll.

Sållning av murket trä och de sista
resterna av förut sållat gammalt kaj-
bo i liggande ihålig asp, fälld våren
1931.

470 Nemadus colonoides Kr.
471-472 Oxytelus rugosus
473 Baptolinus pilicornis Payk.
474-475 Philonthus expectatus Smet.
476-477 Atheta aequata Er. 2 ♂
478 Atheta linearis Grav.
479 Atheta aequata Er.
480 Atheta linearis Grav.
481
482 Baeocrara variolosa Muls.
483 Euplectus nanus Reich.
484 Bembidion mannerheimi Sahlb.
485 Strophosomus rufipes Steph.

Under barken av gammal aspstubbe i
skogen nära beteshagen och ån.

486 Conosoma testaceum F.
487 Agonum micans Nicol.
488-489 Agonum assimile Payk.

Under barkbit på ovannämnda stubbe.

490 Carabus nemoralis Müll.

I den murkna veden av samma stubbe.

491 Melanotus rufipes Hbst

Kirjautuminen

Kielet