n197-133.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
126

[s] 126

8 jan. 1933 I kläckningslåda med bark från
en asp, fälld 1932 i parken vid ån.

783 Hydrothassa marginella L.
784 Philonthus expectatus Smet.

15 jan. 1933 I trädsvampar från murken gjörk-
stam. [sic!]

785-791 Cis jacquemarti Mell.

14 jan. 1933 Sållning av Formica rufa-stack
byggs omkring en gammal stubbe
i parken vid karaktärshuset.
Se 728-774.

792-796 Leptacinus formicetorum Märk.

Sållning av hörosk o.dyl. under
golvet i Turkkibacka ladan.

797 Corticaria abietum Motsch.
798-799 Corticaria serrata Payk.
800 Atheta pilicornis Thoms.
801 Ptinus fur L. ♀
802 Ptinus villiger Rtt. ♀
803-804 Ptinus raptor Sturm 2 ♂
805-806 Ptinus fur L. 2 ♂
807 Ptinus villiger Rtt. ♀
808 Ptinus fur L. ♂

Sållning av gammalt starbo i ihålig
björk vid Turkkibacka. Se 775.

809-810 Ptinus fur L. 2 ♀
811 Ptinus raptor Sturm 3 ♀
812 Euplectus karsteni Reich.
813 Euplectus
814 Euplectus
815 Euplectus
816 Euplectus

Kirjautuminen

Kielet