n197-134.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
127

[s] 127

HELSINGE
28 jan. 1933 Ur "Ausleseapparatens" burk,
materialet taget ur en låda i
vilken placerats resterna av
nästan alla sållningar mellan
sept. 1932 och jan. 1933.

817 Euplectus
818 Dyschirius globosus Hbst
819 Othius myrmecophilus Kies.
820 Stenichnus collaris Müll.
821

29 jan. 1933

822-823 Oligota pusillima Grav.
824 Cartodere filiformis Gyll.
825 Euplectus
826 Euplectus

30 jan. 1933

827 Euplectus punctatus Muls.
828-830 Ptilium myrmecophilum Allib.

31 jan. 1933

831-832 Ptilium myrmecophilum Allib.
833 Xantholinus atratus Heer

1 febr. 1933

834 Ptilium myrmecophilum Allib.

2 febr. 1933

835 Dendrophilus pygmaeus L.

10 febr. 1933

836-838 Ptenidium myrmecophilum Motsch.

Kirjautuminen

Kielet