n197-139.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
132

[s] 132

Sållning under höga granar och delvis
bland Spiraea-buskar nära brunnen i
äppelträdgården.

3905-3906 Quedius limbatus Heer
3907 Mycetoporus brunneus Marsh.
3908 Mycetoporus splendidus Grav.
3908a Mycetoporus
3909 Philonthus pennatus Sharp
3910 Philonthus
3911 Tachyporus nitidulus F.
3912 Acrotrichis
3913 Acrotrichis fascicularis Hbst
3914 Corticarina gibbosa Hbst
3915-3916 Cryptophagus abietis Payk.
3917 Epuraea pusilla Ill.
3918 Epuraea opalizans J. Sahlb.
3919 Cyphon padi L.

Ur kläckningslåda med granbark

3920 Crypturgus pusillus Gyll.

16 april 1933 Sållning under häggbuskar, granar
och asp i parken vid ån.

3921 Agathidium badium Er.
3922 Tychus niger Payk.
3923 Brachygluta haematica Leach
3924 Atheta
3925 Stenus flavipalpis Thoms.
3926 Stenus palustris Er.
3927 Cryptophagus abietis Payk.
3928 Atomaria zetterstedti Zett.
3929 Cryptophagus abietis Payk.
3930 Dorytomus affinis Payk.
3931 Apion ervi Kirby

Kirjautuminen

Kielet