n197-140.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
133

[s] 133

15 april 1933 Under och i barken av en torr,
stående asp i parken vid ån.
Bark med 5 Cucujus-larver place-
rades i låda.

3932 Stenichnus collaris Müll.
3933-3935 Cerylon deplanatum Gyll.
3936 Cis alni Gyll.
3937 Trypophloeus bispinulus Egg.
3938-3939 Xyleborus cryptographus Ratzb.
(massvis, 25 bytesdjur prep.)

29 april 1933 Från en ca jultiden intagen björk-
stam med Scolytus-hål.

3940-3954 Hylecoetus dermestoides L. 8 ♀ +
4 brunsvarta ♂ + 3 svarta ♂

Ur låda med aspgrenar.

3955-3957 Trypophloeus bispinulus Egg.
3958 Atheta

Sållning av bark, mossa och murket
trä under asparna vid ån.

3959 Bembidion guttula F.
3960 Atheta magniceps J.Sahlb.
3961 Atheta microptera Thoms.
3962 Atheta pilicornis Thoms.
3963
3964 Atheta pilicornis Thoms.
3965 Atheta longicornis Grav.
3966 Atheta
3967 Atheta magniceps J. Sahlb.
3968-3969 Amischa analis Grav.
3970
3971 Philonthus
3972 Arpedium quadrum Grav.
3973 Tachinus laticollis Grav.
3974 Tychus niger Payk.
3975 Euplectus

Kirjautuminen

Kielet