n197-142.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
135

[s] 135

På en gammal lönn.

4018 Ptinus bicinctus Sturm

HELSINGE, ÅBY

30 april 1933 Under barken av en ung, liggande
sälg vid Åby.

4019 Ditoma crenata F.
4020-4021 Anthicus antherinus L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

30 april 1933 Inomhus.

4022 Cis nitidus F.

I Ausleseapparaten med material från
sållning under häggbuskar, granar och
asp i parken vid ån. Se 3921.

4023 Atheta aequata Er.
4024 Tachyporus nitidulus F.
4025 Cryptophagus abietis Payk.
4026 Dorytomus melanophthalmus Payk.

I en murken lindstam vid rian.

4027 Sinodendron cylindricum L.

Under en sten vid rian.

4028 Harpalus pubescens Müll.

Flygande vid rian.

4029-4030 Geotrupes stercorosus Scriba

På landsvägen.

4031 Philonthus carbonarius Gyll.
4032 Philonthus decorus Grav.

Kirjautuminen

Kielet