n197-143.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
136

[s] 136

I brunnen på fältet vid Alilinna.

4033 Rhantus suturellus Harr.
4034-4036 Agabus bipustulatus L.
4037 Hydroporus palustris L.
4038 Hydroporus planus F.

På en trädsvamp på en stubbe i betes-
hagen vid bäcken.

4039 Gyrophaena
4040 Gyrophaena
4041 Gyrophaena
4042 Gyrophaena
4043 Gyrophaena
4044 Gyrophaena
4045 Gyrophaena
4046 Gyrophaena

Flygande omkring en gödselhög vid
växthuset.

4047 Aphodius fimetarius L.
4048 Aphodius pusillus Hbst
4049 Oxytelus nididulus Grav.
4050-4052 Plathystethus arenarius Fourcr.
4053-4055 Cercyon quisquilius L.
4056 Cercyon melanocephalus L.
4057 Cryptopleurum minutum F.

Från växthuset från en björksatm. [sic!]

4058 Strangalia quadrifasciata L.

Ur kläckningslåda med björkstam.

4059-4072 Hylecoetus dermestoides L.

Ur kläckningslåda med aspbitar (1933).

4073 Homalota plana Gyll.

Kirjautuminen

Kielet