n197-144.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
137

[s] 137

Ur kläckningslåda med granstockar från
1932.

4074 Tetropium fuscum F.

1 maj 1933 Under barken av gammal, murken asp-
stubbe i beteshagen.

4075 Pterostichus aethiops Panz.

Under barken av fjärde årets björk-
stubbe i beteshagen.

4076 Pterostichus aethiops Panz.
4077 Agonum sexpunctatus L.
4078 Chrysomela staphylea L.
4079 Hister funestus Er.

Under barken av fjärde årets gran-
stubbe i beteshagen.

4080-4081 Pterostichus aethiops Panz.
4082-4083 Pterostichus strenuus Panz.
4084 Agonum assimile Payk.
4085 Lathrobium fulvipenne Grav.
4086 Lathrobium brunnipes F.
4087 Anthicus ater Panz.

Under barken av tredje årets gran-
stubbe i beteshagen.

4088-4093 Pterostichus aethiops Panz.

I granstockar i kläckningslåda.

4094-4095 Tetropium fuscum F.

I kläckningslåda med björkstam.

4096-4098 Hylecoetus dermestoides L.

Kirjautuminen

Kielet