n197-147.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
140

[s] 140

2 maj 1933 Ur kläckningslåda med björkstam
(jan. 1933).

4189-4190 Hylecoetus dermestoides L.

Ur kläckningslåda med aspbitar
(april 1933).

4191 Trypophloeus
4192 Trypophloeus

Ur kläckningslåda med granstockar
(1932).

4193-4196 Tetropium fuscum F.

jan. 1933 Ur Ausleseapparatens burk, materialet
taget ur en låda i vilken placerats
resterna av nästan alla sållningar
mellan sept. 1932 och jan. 1933.

4197 Cerylon ferrugineum Steph.
4198 Euplectus

7 maj 1933 Sållning vid stranden av Vanda å
österom Forshagen bland späda Spiraea
ulmaria blad.

4199-4207 Haltica engströmi J. Sahlb.
4208 Dromius sigma Rossi
4209-4210 Amischa analis Grav.
4211 Stenus carbonarius Gyll.
4212 Sitona lineatus L.
4213 Notaris acridulus L.

Under barken av stående, torr asp i
parken.

4214 Phloeonomus monilicornis Gyll.
4215 Epuraea boreella Zett.

Kirjautuminen

Kielet