n197-148.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
141

[s] 141

I kläckningslåda med aspbitar.

4216 Mycetophagus populi F.
4217 Trypophloeus
4218 Trypophloeus
4219 Trypophloeus

Ur kläckningslåda med granstockar.

4220-4224 Tetropium fuscum F.

Sållning av barkbitar, mossa o.dyl.
under en stor, död asp med ett bebott
(kaj)bo.

4225 Coprophilus striatulus Latr.
4226-4227 Trox scaber L.
4228 Microglossa marginalis Grav.
4229 Arpedium quadrum Grav.
4230 Tachinus corticinus Grav.
4231 Tachyporus nitidulus F.
4232 Oxytelus nitidulus Grav.
4233-4235 Atheta pilicornis Thoms.
4236 Atheta fungi Grav.
4237 Atheta fungi Grav.
4238 Atomaria impressa Er.
4239 Atomaria fuscicollis Mannh.
4240 Atomaria analis Er.
4241 Ptenidium nitidum Heer.
4242 Glischrochilus
4243 Glischrochilus
4244 Glischrochilus
4245 Rhizophagus parallelocollis Gyll.
4246-4247 Elleschus scanicus Payk.
4248 Pselaphus heisei Hbst
4249 Euplectus karsteni Reich.
4250 Euplectus
4251 Atheta sodalis Er.
4252 Atheta fungi Grav.
4253 Atheta longicornis Grav.
4254-4256 Atomaria fuscicollis Mannh.
4257 Atomaria impressa Er.
4258 Atomaria zetterstedti Zett.

Kirjautuminen

Kielet