n197-149.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
142

[s] 142

13 maj 1933 Under barken av en död, stående
asp i parken vid ån.

4259 Cucujus cinnaberinus Scop.
4260 Dendrophagus crenatus Payk.
4261 Glischrochilus
4262 Glischrochilus
4263 Glischrochilus
4264 Epuraea boreella Zett.
4265 Agathidium nigripenne F.

Ur kläckningslåda med granstockar.

4266-4271 Tetropium fuscum F.

Sållning av bitar av gammal, murken
på marken liggande aspstam vid ett
gammalt kajbo, som sållats förut.

4272 Agathidium discoideum Er.
4273-4274 Agathidium badium Er.
4275 Cryptopleurum minutum F.
4276 Acrotrichis fascicularis Hbst
4277 Cerylon deplanatum Gyll.
4278 Cerylon fagi Bris.
4279 Atomaria fuscicollis Mannh.
4280 Philonthus trossulus Nordm.
4281 Tachinus corticinus Grav.
4282 Arpedium quadrum Grav.
4283 Amischa analis Grav.
4284 Leptusa pulchella Mannh.

14 maj 1933 under barken av björkstubbe i betes-
hagen tillsammans med Lasius niger.

4285-4288 Atheta linearis Grav.
4289-4291 Philonthus splendidulus Grav
4292 Ptinus villiger Rtt.

Kirjautuminen

Kielet