n197-150.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
143

[s] 143

Ur kläckningslåda med föregående dag
avskalad bark från stående asp vid ån.

4293
4294 Mycetophagus quadripustulatus L.
4295-4297 Xyleborus cryptographus Ratzb.

Ur kläckningslåda med stor trädsvamp
från parken nära karaktärshuset.

4298 Cis jacquemarti L.
4299 Cis jacquemarti

13 maj 1933 Sållning av gödsel och löv vid en
drivbänk nära växthuset.

4300 Philonthus
4301-4303 Philonthus longicornis Steph.
4304 Xantholinus punctulatus Payk.
4305-4306 Atheta longicornis Grav.
4307 Atheta atramentaria Gyll.
4308 Atheta atramentaria
4309-4311 Atheta longicornis Grav.
4312 Atheta occulta Er.
4313 Atheta atramentaria Gyll.
4314 Atheta atramentaria
4315 Atheta atramentaria
4316 Atheta longicornis Grav.
4317 Aploderus caelatus Grav.
4318 Aleochara inconspicua Aubé ♂
4319-4320 Aphodius pusillus Hbst
4321 Aphodius prodromus Brahm
4322-4326 Cercyon melanocephalus L.
4327 Cercyon haemorrhoidalis F.
4328-4333 Cercyon unipunctatus L.
4334 Cercyon quisquilius L.

Sållning av aspbark och mossa under
en torr och en levande asp med var
sitt kajbo.

4335 Pterostichus strenuus Panz.
4336 Bembidion mannerheimi Sahlb.
4337 Cryptopleurum minutum F.

Kirjautuminen

Kielet