n197-153.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
146

[s] 146

Sållning av bark med mossa från en
gammal aspstubbe i parken vid ån.

4463-4472 Cerylon fagi Bris.
4473 Agathidium bicolor J. Sahlb.
4474 Agathidium
4475 Agathidium
4476 Tachyporus chrysomelinus L.
4477 Atheta linearis Grav.
4478 Leptusa pulchella Mannh.
4479 Philonthus expectatus Smet.
4480 Philonthus

Sållning av mossa på levande asp-
stammar.

4481 Quedius limbatus Heer

Ur kläckningslåda med bark från
stående, död asp i parken vid ån.

4482 Dacne bipustulata Thunb.
4483 Cerylon ferrugineum Steph.
4484 Atheta paracrassicornis Brund.
4485 Xyleborus cryptographus Ratzb. 10 ex.

Med Ausleseapparaten ur "Mulm" från
det inre av en stubbe efter en våren
1932 fälld asp.

4486 Rhizophagus parallelocollis Gyll.
4487-4488 Neuraphes plicicollis Rtt.
4489 Pteryx suturalis Heer
4490-4493 Euplectus nanus Reich.
4494 Cerylon fagi Bris.
4495 Cerylon deplanatum Gyll.
4496 Atomaria ruficornis Marsh.
4497 Atheta linaeris Grav.

Kirjautuminen

Kielet