n197-154.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
147

[s] 147

Ur "Mulm" i lägsta delen av stammen
av samma träd som de föregående.
Lasius niger i mängd.

4498-4502 Euplectus nanus Reich.
4503 Caenoscelis ferruginea Sahlb.
4504 Atomaria fuscicollis Mannh.

Ur kläckningslåda med aspbitar,
tagna 1932.

4505-4511 Trypophloeus bispinulus Egg.

På en stubbe av en våren 1932 fälld
asp.

4512 Lathrobium fulvipenne Grav.

Sållning av en mossbetäckt aspstubbe.

4513 Euplectus
4514 Philonthus expectatus Smet.
4515 Othius punctulatus Goeze

Maj 1933 I en burk med murkna aspbitar.

4516 Ptinella aptera Guér.
4517-4522 Ptinella tenella Er.
4523 Ptinella
4524 Ptinella
4525 Ptinella

Kläckta, tagna som larver i maj
på björkstubbe.

4526-4527 Pyrochroa coccinea L.

14 maj 1933 I växthuset, från en som blom-
pelare använd björkstam.

4528-4529 Strangalia quadrifasciata L.

Kirjautuminen

Kielet