n197-156.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
149

[s] 149

Under björkbark.

4552 Corymbites cruciatus L.

På en björkstubbe.

4553 Scaphidium quadrimaculatum Ol.

I björksav på stubbe.

4554 Aphodius pusillus Hbst

Sållning av "Mulm" i en stubbe av
en 1932 fälld asp.

4555 Othius
4556 Sipalia circellaris Grav.
4557
4558 Caenoscelis ferruginea Sahlb.
4559-4560 Cerylon fagi Bris.
4561 Bythinus validus Aubé
4562 Euplectus nanus Reich.
4563 Rhizophagus cribratus Gyll.
4564 Agathidium badium Er.

Med slaghåv i beteshagen.

4565 Haltica
4566 Coeliodes rubicundus Hbst
4567 Syneta betulae F.

Under barken av en samma dag fälld,
död asp.

4568 Cucujus cinnaberinus Scop.
4569-4574 Phloeonomus lapponicus Zett.
4575-4580 Xyleborus cryptographus Ratzb.

I ett ugglebo i ovannämnda asp.

4581 Gnathoncus nannetensis Mars. ♀
4582 Euplectus

Kirjautuminen

Kielet