n197-157.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
150

[s] 150

4583 Rhyncolus turbatus Schönh.
4584 Quedius brevicornis Thoms.

5 juni 1933 Under barken av föregående dag
fälld asp.

4585 Grynocharis oblonga L.
4586-4587 Trypophloeus bispinulus Egg.
4588 Cyphea curtula Er.
4589 Conosoma litoreum L.
4590 Oxypoda umbrata Gyll.

På nyss avbarkat ställe på ovan-
nämnda asp.

4591 Oxytelus laqueatus Marsh.
4592 Phloeonomus planus Payk.
4593 Lathridius pandellei Bris.
4594-4595 Epuraea abietina J. Sahlb.

Flygande vid trappan.

4596 Epuraea pusilla Ill.

Flygande i parken vid ån.

4597 Atheta

På marken i parken vid ån.

4598 Lilioceris merdigera L.
4599 Gastroidea polygoni L.

På fälld aspstam.

4600 Oxypoda opaca Grav.
4601 Atheta longicornis Grav.

Med slaghåv.

4602 Meligethes vidustus Heer
4603 Tachyporus nitidulus F.

Kirjautuminen

Kielet